70242087_2743133079052630_2277263480782323712_o

Baking Soda ตัวร้ายทำลายฟัน

⚠️ อย่าเห็นแก่ของถูก ⚠️
การฟอกสีฟัน หรือทำความสะอาดฟันโดยใช้ ผงฟู (Baking Soda)

อาจทำให้ฟันขาวขึ้นได้จริง แต่ผงฟูจะกัดกร่อนฟันให้บางจนเสียหาย
ดูดีได้ไม่นาน ก็เตรียมเงินรักษากันได้เลย