46516002_2234575236575086_1753402415563931648_o

เด็กๆควรบีบยาสีฟันแค่ไหนดี ?

46715783_2234575246575085_3714950340840259584_o

อายุ : ฟันซี่แรก – 3 ขวบ
ปริมาณยาสีฟันที่เหมาะสม : แตะแค่พอเปียก

46514136_2234575229908420_8872139464042872832_o

อายุ : 3 – 6 ขวบ
ปริมาณยาสีฟันที่เหมาะสม : เท่ากับความกว้างของขนแปรงสีฟัน

46524105_2234575256575084_3815329537638531072_o

อายุ : 6 ขวบ ขึ้นไป
ปริมาณยาสีฟันที่เหมาะสม : เท่ากับความยาวของขนแปรงสีฟัน
ที่สำคัญ อย่าลืมเลือกยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์เข้มข้น 1000 ppm
และแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง เพื่อสุขภาพฟันที่ดี