84121688_3019348644764404_7828275949404684288_o

อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น‼️

การจัดฟันแฟชั่น เป็นเพียงการนำเครื่องมือจัดฟันมาติดบนหน้าฟันเท่านั้น
ไม่มีผลในการรักษา… แต่เป็นการนำของแปลกปลอมใส่เข้าไปในช่องปาก
โดยวัสดุและเครื่องมือที่นำมาใช้อาจมีการปนเปื้อน
ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้