45577843_2211188242247119_1533300073381756928_o

ไม่สบาย ไปทำฟันได้มั้ย?

แนะนำให้รอให้หายดีจากอาการป่วย แล้วจึงค่อยมาทำดีที่สุด
เนื่องจากบางผู้ป่วยบางท่านอาจมีอาการไอ จาม หรือเป็นหวัดร่วมด้วย
ซึ่งอาจแพร่เชื้อโรค ติดต่อกันได้ในขณะทำฟัน ดังนั้นรอให้หายดีก่อนแล้วค่อยมาทำฟันจะดีที่สุด