71246784_2763098887056049_5025536311017078784_o

ใช้ไหมขัดฟันอย่างไรให้ถูกวิธี

ขั้นตอนการใช้ไหมขัดฟัน

1. ดึงไหมขัดฟันให้มีความยาวประมาณ 20 – 30 cm พันเป็นวงรอบนิ้วกลาง
ทั้ง 2 มือ และใช้นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้จับไหมส่วนที่เหลือ

2. ค่อยๆใส่ไหมลงในร่องฟัน โดยใช้นิ้วชี้ในการควบคุมทิศทางไหม

3. โอบไหมให้โค้งตามฟันในลักษณะรูปตัว C

4. ดึงไหมขึ้นลงขัดถูฟันให้สะอาด

5. พันไหมบริเวณที่ใช้แล้วเก็บไปที่นิ้วกลางมือใดมือหนึ่ง
และใช้ไหมบริเวณใหม่ที่ยังไม่ใช้งาน ทำความสะอาดฟันซี่ต่อไปใหม่ตามขั้นตอนที่ 2 – 4 จนทั่วทั้งช่องปาก

การมีสุขอนามัยในช่องปากที่ดี นอกจากแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งแล้ว การใช้ไหมขัดฟันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำความสะอาดได้ดีเยี่ยม