โปรโมชั่นดูแลฟันคุณหนู

ฟันดีได้ไม่ต้องรอโต ในราคาเพียง 990.- ประกอบด้วย

  • ตรวจฟันโดยคุณหมอเฉพาะทางด้านเด็ก
  • เคลือบหลุมร่องฟัน 1 ซี่
  • เคลือบฟลูออไรด์แบบทา หรือ แบบถาด (ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเคส)

*ค่ารักษาดังกล่าวยังไม่รวมค่าปลอดเชื้อ 40 บาท