1. จัดฟันโลหะ สีสันสดใส 

ชำระครั้งแรก 499.- วันที่พิมพ์ปาก ทำประวัติ เริ่มต้นไข้การรักษา

หลังจากนั้นเลือกวิธีการแบ่งชำระ ได้ดังนี้

สำหรับเคสปกติที่ไม่มีการถอนฟันร่วมด้วย
– แบบที่ 1 : แบ่งชำระ 1,500 บาท x 26 งวด (รวม 39,000.-)
– แบบที่ 2 : แบ่งชำระ 3,000 บาท x 4 งวด ชำระต่อ 1,000 บาท x 24 งวด (รวม 36,000.-)
– แบบที่ 3 : แบ่งชำระ 3,000 บาท x 4 งวด ชำระต่อ 800 บาท x 30 งวด (รวม 36,000.-)
– แบบที่ 4 : ชำระวันพิมพ์ปาก 400 + ชำระวันติดเครื่องมือ 800 บาท x 2 งวด + ปรับเครื่องมือ 1,000 บาท x 37 งวด (รวม 39,000.-)

สำหรับเคสที่มีการถอนฟันร่วมด้วย
– แบบที่ 1 : แบ่งชำระ 1,500 บาท x 26 ครั้ง ชำระต่อ 1,000 บาท x 6 ครั้ง (รวม 45,000.-)
– แบบที่ 2 : แบ่งชำระ 3,000 บาท x 4 ครั้ง ชำระต่อ 1,000 บาท x 27 ครั้ง (รวม 39,000.-)
– แบบที่ 3 : แบ่งชำระ 3,000 บาท x 5 ครั้ง ชำระต่อ 800 บาท x 30 ครั้ง (รวม 39,000.-)
– แบบที่ 4 : ชำระวันพิมพ์ปาก 400 + ชำระวันติดเครื่องมือ 800 บาท x 2 งวด + ปรับเครื่องมือ 1,000 บาท x 43 งวด (รวม 45,000.-)

*เริ่มชำระงวดแรกในวันที่ติดเครื่องมือด้านแรก


ฟรี !!
✅ ฟรี ค่าตรวจปรึกษา ถ่ายรูป  วิเคราะห์แผนการรักษา มูลค่า 2,000.-
✅ ฟรี X-Ray Digital ฟิล์มใหญ่ 2 ฟิล์ม มูลค่า 1,600.-
✅ ฟรี ค่าพิมพ์ปาก มูลค่า 1,000.-
✅ *ฟรี รีเทนเนอร์ลวด มูลค่า 5,000.-
✅ ฟรี รีเทนเนอร์ใส มูลค่า 4,000.-
✅ ฟรี ส่วนลดฟอกสีฟัน Cool Light มูลค่า 500.-
✅ ฟรี ส่วนลดชุดฟอกสีฟันที่บ้าน มูลค่า 500.-
✅ ฟรี ค่าถอดอุปกรณ์เมื่อจัดเสร็จมูลค่า 1,500.-
✅ ฟรี ค่าติด Bracket หลุด 2 ตัวแรก มูลค่า 1,000.-
✅ ฟรี ค่ายก Bite ครั้งแรก มูลค่า 500.-
✅ ฟรี ส่วนลดในการเคลียร์ช่องปาก 5%
🔥 *พิเศษ 1 : ส่วนลดค่าจัดฟันสำหรับ นักเรียน-นักศึกษา มูลค่า 1,000.-
🔥 *พิเศษ 2 : ชวนเพื่อนมาจัดฟัน รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 3,000.-
🔥 *พิเศษ 3 : คูปองส่วนลดทำฟันราคาพิเศษ จำนวน 5 ใบ


2. จัดฟัน Self ligate เป๊ะได้ ไม่ต้องใช้ยาง ด้วยวัสดุชนิดพิเศษ

ชำระครั้งแรก 499.- วันที่พิมพ์ปาก ทำประวัติ เริ่มต้นไข้การรักษา

หลังจากนั้นเลือกวิธีการแบ่งชำระ ได้ดังนี้

🌟 Self ligate metal (แบบโลหะ)
เริ่มต้น 60,000.- (จากปกติ 75,000.-) เลือกแบ่งชำระได้ดังนี้

สำหรับเคสปกติที่ไม่มีการถอนฟันร่วมด้วย
– แบบที่ 1 : แบ่งชำระ 5,000 บาท x 2 ครั้ง ชำระต่อ 2,500 บาท x 22 ครั้ง (รวม 65,000.-)
– แบบที่ 2 : แบ่งชำระ 10,000 บาท x 2 ครั้ง ชำระต่อ 2,500 บาท x 16 ครั้ง (รวม 60,000.-)

สำหรับเคสที่มีการถอนฟันร่วมด้วย
– แบบที่ 1 : แบ่งชำระ 5,000 บาท x 3 ครั้ง ชำระต่อ 2,000 บาท x 25 ครั้ง (รวม 65,000.-)
– แบบที่ 2 : แบ่งชำระ 10,000 บาท x 2 ครั้ง ชำระต่อ 2,000 บาท x 20 ครั้ง (รวม 60,000.-)

🌟 Self ligate clear (แบบเซรามิก)
เหลือเพียง 70,000.- (จากปกติ 80,000.-)

– เคสไม่ถอนฟันร่วม : แบ่งชำระ 15,000 บาท x 2 ครั้ง ชำระต่อ 2,500 บาท x 16 ครั้ง (รวม 70,000.-)
– เคสถอนฟันร่วม : แบ่งชำระ 15,000 บาท x 2 ครั้ง ชำระต่อ 2,000 บาท x 20 ครั้ง (รวม 70,000.-)

ฟรี !!
✅ ฟรี ค่าตรวจปรึกษา ถ่ายรูป  วิเคราะห์แผนการรักษา มูลค่า 2,000.-
✅ ฟรี X-Ray Digital ฟิล์มใหญ่ 2 ฟิล์ม มูลค่า 1,600.-
✅ ฟรี ค่าพิมพ์ปาก มูลค่า 1,000.-
✅ *ฟรี รีเทนเนอร์ลวด มูลค่า 5,000.-
✅ ฟรี รีเทนเนอร์ใส มูลค่า 4,000.-
✅ ฟรี ส่วนลดฟอกสีฟัน Cool Light มูลค่า 500.-
✅ ฟรี ส่วนลดชุดฟอกสีฟันที่บ้าน มูลค่า 500.-
✅ ฟรี ค่าถอดอุปกรณ์เมื่อจัดเสร็จมูลค่า 1,500.-
✅ ฟรี ค่าติด Bracket หลุด 2 ตัวแรก มูลค่า 1,000.-
✅ ฟรี ค่ายก Bite ครั้งแรก มูลค่า 500.-
✅ ฟรี ส่วนลดในการเคลียร์ช่องปาก 5%
🔥 *พิเศษ 1 : ส่วนลดค่าจัดฟันสำหรับ นักเรียน-นักศึกษา มูลค่า 1,000.-
🔥 *พิเศษ 2 : ชวนเพื่อนมาจัดฟัน รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 3,000.-
🔥 *พิเศษ 3 : คูปองส่วนลดทำฟันราคาพิเศษ จำนวน 5 ใบ


3. จัดฟันโลหะซ้ำ รอบสอง/จัดต่อ/ย้ายเคส

ชำระครั้งแรก 499.- วันที่พิมพ์ปาก ทำประวัติ เริ่มต้นไข้การรักษา

หลังจากนั้นเลือกวิธีการแบ่งชำระ ได้ดังนี้

เริ่มต้น เพียง 18,000 บาท แบ่งชำระได้ดังนี้

– สำหรับเคสที่ใช้เวลาไม่เกิน 1 ปี : แบ่งชำระ 3,000 บาท x 2 ครั้ง + ชำระต่อ 1,000 บาท x 12 ครั้ง (รวม 18,000.-)

– สำหรับเคสที่ใช้เวลามากกว่า 1 ปี : แบ่งชำระ 3,000 บาท x 2 ครั้ง + ชำระต่อ 1,000 บาท x 18 ครั้ง (รวม 24,000.-)

*การเข้าร่วมโปรโมชั่นขึ้นอยู่กับลักษณะฟันของคนไข้ซึ่งจะต้องตรวจประเมินโดยทันตแพทย์

ฟรี !!
✅ ฟรี ค่าตรวจปรึกษา ถ่ายรูป และ X-ray วิเคราะห์แผนการรักษา มูลค่า 2,000.-
✅ ฟรี ค่าพิมพ์ปาก มูลค่า 1,000.-
✅ ฟรี ค่าถอดอุปกรณ์เมื่อจัดเสร็จมูลค่า 1,500.-
✅ ฟรี ค่าติดBracket หลุด 2 ตัวแรก มูลค่า 1,000.-
✅ ฟรี ส่วนลดในการเคลียร์ช่องปาก 5%
❤️ พิเศษ : คูปองส่วนลดทำฟันราคาพิเศษ จำนวน 5 ใบ


*ค่ารักษาดังกล่าวยังไม่รวมค่าปลอดเชื้อ 40 บาท
*สงวนสิทธิ์ฟรีรีเทนเนอร์ สำหร้บคนไข้ที่เคลียร์ช่องปากกับทางคลินิกเท่านั้น
*สงวนสิทธิ์ฟรีรีเทนเนอร์ใส สำหร้บคนไข้ที่ติดอุปกรณภายใน 30 วัน นับจากวันที่วางแผนการรักษา
*เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด