1. จัดฟันโลหะ สีสันสดใส 


รับของแถมฟรี เมื่อลงทะเบียนโอนจองออนไลน์ !!
✅ ฟรี ค่าตรวจปรึกษา ถ่ายรูป  วิเคราะห์แผนการรักษา มูลค่า 2,000.-
✅ ฟรี X-Ray Digital ฟิล์มใหญ่ 2 ฟิล์ม มูลค่า 1,600.-
✅ ฟรี ค่าพิมพ์ปาก มูลค่า 1,000.-
✅ ฟรี ค่าติดอุปกรณ์หลุด ไม่จำกัดจำนวน 2 เดือนแรก (นับจากวันติดอุปกรณ์)
✅ ฟรี ถอดอุปกรณ์หลังจัดฟัน (เมื่อมาปรับอุปกรณ์ทุกเดือน) มูลค่า 1,500.-
✅ ฟรี รีเทนเนอร์ลวด หลังจัดฟัน (ตามเงื่อนไข)
✅ ฟรี รีเทนเนอร์ใส หลังจัดฟัน (ตามเงื่อนไข)
✅ ฟรี ชุดฟอกสีฟัน (ตามเงื่อนไข)
✅ ฟรี ส่วนลดในการเคลียร์ช่องปาก 5%
🔥 พิเศษ  : คูปองส่วนลดเคลียร์ช่องปาก 3,000 บาท

 


2. จัดฟัน Self ligate เป๊ะได้ ไม่ต้องใช้ยาง ด้วยวัสดุชนิดพิเศษ

ชำระครั้งแรก 499.- วันที่พิมพ์ปาก ทำประวัติ เริ่มต้นไข้การรักษา

หลังจากนั้นเลือกวิธีการแบ่งชำระ ได้ดังนี้

🌟 Self ligate metal (แบบโลหะ)
เริ่มต้น 60,000.- (จากปกติ 75,000.-) เลือกแบ่งชำระได้ดังนี้

สำหรับเคสปกติที่ไม่มีการถอนฟันร่วมด้วย
– แบบที่ 1 : แบ่งชำระ 5,000 บาท x 2 ครั้ง ชำระต่อ 2,500 บาท x 22 ครั้ง (รวม 65,000.-)
– แบบที่ 2 : แบ่งชำระ 10,000 บาท x 2 ครั้ง ชำระต่อ 2,500 บาท x 16 ครั้ง (รวม 60,000.-)

สำหรับเคสที่มีการถอนฟันร่วมด้วย
– แบบที่ 1 : แบ่งชำระ 5,000 บาท x 3 ครั้ง ชำระต่อ 2,000 บาท x 25 ครั้ง + ชำระต่อ 1,000 บาท x 6 ครั้ง (รวม 71,000.-)
– แบบที่ 2 : แบ่งชำระ 10,000 บาท x 2 ครั้ง ชำระต่อ 2,000 บาท x 20 ครั้ง + ชำระต่อ 1,000 บาท x 6 ครั้ง (รวม 66,000.-)

🌟 Self ligate clear (แบบเซรามิก)
เหลือเพียง 70,000.- (จากปกติ 80,000.-)

– เคสไม่ถอนฟันร่วม : แบ่งชำระ 15,000 บาท x 2 ครั้ง ชำระต่อ 2,500 บาท x 16 ครั้ง (รวม 70,000.-)
– เคสถอนฟันร่วม : แบ่งชำระ 15,000 บาท x 2 ครั้ง ชำระต่อ 2,000 บาท x 20 ครั้ง + ชำระต่อ 1,000 บาท x 6 ครั้ง (รวม 76,000.-)


รับของแถมฟรี เมื่อลงทะเบียนโอนจองออนไลน์ !!
 ฟรี ค่าตรวจปรึกษา ถ่ายรูป  วิเคราะห์แผนการรักษา มูลค่า 2,000.-
✅ ฟรี X-Ray Digital ฟิล์มใหญ่ 2 ฟิล์ม มูลค่า 1,600.-
✅ ฟรี ค่าพิมพ์ปาก มูลค่า 1,000.-
✅ ฟรี ถอดอุปกรณ์หลังจัดฟัน (เมื่อมาปรับอุปกรณ์ทุกเดือน) มูลค่า 1,500.-
✅ ฟรี รีเทนเนอร์ลวด หลังจัดฟัน (ตามเงื่อนไข)
✅ ฟรี ชุดฟอกสีฟัน (ตามเงื่อนไข)
✅ ฟรี ส่วนลดในการเคลียร์ช่องปาก 5%
🔥 พิเศษ  : คูปองส่วนลดเคลียร์ช่องปาก 3,000 บาท


*ค่ารักษาดังกล่าวยังไม่รวมค่าปลอดเชื้อ 40 บาท
*สงวนสิทธิ์ฟรีรีเทนเนอร์ สำหร้บคนไข้ที่เคลียร์ช่องปากกับทางคลินิกเท่านั้น 
*เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด