43586883_2169665193066091_5764009848270225408_o

แมงกินฟัน…มีที่ไหน

“แมงกินฟัน” ที่เราเรียกๆกัน เกิดจากความไม่รู้ของคนเราเมื่อก่อน
เมื่อเห็นว่าฟันผุ แหว่ง ปวด จึงนึกว่าต้องมีแมงมากัดแทะที่ฟัน
แต่ความจริงแล้ว คือ “แบคทีเรีย” ที่ชอบกินเศษอาหารตามซอกฟัน
โดยเฉพาะของหวาน และน้ำตาล นั่นเอง ซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้จะเป็นตัวสร้างกรดขึ้นมา
และทำลายเนื้อฟัน ทำให้เกิดฟันผุ ไม่เกี่ยวกับแมงกินฟันแต่ประการใดครับ