43706447_2172637796102164_2655072701336518656_o

จัดฟันอยู่ ขูดหินปูนได้ไหม?

สามารถขูดหินปูนได้ทุก 6 เดือน หรือบ่อยกว่านั้นตามความเห็นของทันตแพทย์
เนื่องจากเครื่องมือที่ใส่เวลาจัดฟัน ไม่ว่าจะเป็นลวด โอริง หรือเชนที่ติดอยู่
ทำให้ทำความสะอาดฟันได้ยาก ส่งผลให้มีกลิ่นปาก และมีหินปูนขึ้นเร็วกว่าปกติ
เพราะฉะนั้น คนที่จัดฟันก็ควรขูดหินปูนทุก 6 เดือน เช่นกัน