71962681_2783157625050175_8520680924411592704_o

แปรงฟันอย่างไรให้ถูกวิธี

ขั้นตอนการแปรงฟัน

1. วางขนแปรงแนบกับขอบเหงือก และเอียงขนแปรงเป็นมุม 45 องศา กับตัวฟัน

2. ขยับแปรงไปตามแนวแปรงสีฟัน ตามระยะขนแปรงจากนั้นปัดลงกรณีฟันบน หรือปัดขึ้นกรณีฟันล่าง

3. เปลี่ยนตำแหน่งแปรงไปยังซี่ต่อไป โดยแปรงให้ทั่วทั้งด้านนอก ด้านใน ของฟันบน และฟันล่างให้สะอาด

4. สำหรับด้านบดเคี้ยวให้ถูกไปมาตามแนวฟัน จนสะอาด

การเแปรงฟันเป็นเรื่องเล็กๆ ใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม
เพราะถ้าแปรงฟันไม่ถูกวิธี ดูแลไม่ดี หรือไม่สะอาด ปัญหาช่องปากต่างๆ จะตามมาแน่นอน

☝🏻 แปรงฟันถูกวิธีแล้ว อย่าลืมแปรงลิ้นควบคู่ไปด้ว
เพราะอาจมีเชื้อแบคทีเรีย หรือเศษอาหารฝังอยู่ที่ลิ้น
ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีกลิ่นปากได้โดยไม่รู้ตัว