56168057_2426988880667053_5424056087210885120_o

เราควรพบทันตแพทย์บ่อยแค่ไหน !?

หมั่นพบทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือน เพื่อตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำ จะช่วยรักษาสุขภาพของฟันให้สะอาดแข็งแรง ลดโอกาสในการเกิดคราบหินปูนฝังแน่นได้ดี