84278561_3059279604104641_7505868955110604800_o

วิธีการดูแลรักษารีเทนเนอร์แบบใส

มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
.
 ถอดรีเทนเนอร์ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่
 ใช้แปรงสีฟันแปรงเบา ๆ เพื่อทำความสะอาดในจุดที่ทำความสะอาดยากและเข้าถึงได้ยาก
 เก็บใส่กล่องรีเทนเนอร์ให้เรียบร้อย อยาห่อด้วยผ้าหรือกระดาษทิชชู่