44967344_2193174957381781_4674015855137259520_o

รู้หรือไม่ 70% ของคนนอนกัดฟัน
แปลว่า คุณกำลังเครียด

สาเหตุของการนอนกัดฟันส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวของกับปัจจัยทางด้านจิตใจ
เช่น ความเครียดและความวิตกกังวล มักจะเกิดในช่วงเวลาที่กำลังนอนหลับ
โดยที่คนไข้ส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวว่ากำลังนอนกัดฟันอยู่ ซึ่งทำให้ฟันสึกกร่อนได้เร็วกว่าปกติ
ดังนั้นหากพบว่ามีอาการเมื่อยล้า หรือปวด บริเวณกระดูกขากรรไกร หลังตื่นนอน
ควรมาพบทันตแพทย์เพื่อประเมินอาการ และรักษาได้ทันท่วงที