80105669_2942612625771340_3052557291627741184_o

รู้หรือไม่ ⁉️ ใครบ้างที่ต้องใส่รีเทนเนอร์

รีเทนเนอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับช่วยคงสภาพฟัน
เมื่อคนไข้มีการจัดฟันเสร็จจึงต้องสวมรีเทนเนอร์
เพื่อช่วยคงสภาพฟันให้ใกล้เคียงกับตอนที่เพิ่งจัดฟันเสร็จ
หรือกรณีที่คนไข้มีการสูญเสียฟันบางตำแหน่งไป
ทันตแพทย์อาจพิจารณาให้สวมรีเทนเนอร์ หรือฟันปลอม
เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันที่เหลือล้ม

ดังนั้นคนปกติที่ไม่ได้จัดฟัน จึงไม่จำเป็นต้องใส่