54522113_2416217941744147_7838667549762912256_o

รู้หรือไม่ ⁉️ อัลมอนด์ช่วยให้ฟันแข็งแรง

อัลมอนด์ ถือเป็นราชินีแห่งถั่ว เพราะมีสารอาหารมากมาย รวมถึงฟอสฟอรัส ทำให้ผู้ที่รับประทานอัลมอนด์มีสุขภาพดี รวมถึงฟันและกระดูกที่แข็งแรง และยังช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน