62651583_2550576331641640_8802415978571890688_o

หากได้รับฟลูออไรด์มากเกินไป
อาจทำให้ฟันตกกระ หรือเปลี่ยนสีได้

แม้ฟลูออไรด์จะช่วยป้องกันฟันผุ แต่หากได้รับมากเกินไป
อาจทำให้ฟันตกกระ หรือเปลี่ยนสีได้ ตั้งแต่สีขาวขุ่น น้ำตาล ไปจนถึงน้ำตาลเข้ม

☝🏻 ด้วยเหตุนี้เด็กที่อายุต่ำกว่า 7 ปีจึงไม่ควรกินหรือกลืนยาสีฟัน รวมถึงฟลูออไรด์ในน้ำดื่มที่มากเกินไป