60462311_2503962449636362_3820469157497929728_o

การแปรงลิ้นนอกจากจะช่วยให้ประสาทการรับรส
ของเราดีขึ้นแล้ว ยังป้องกันปัญหากลิ่นปากได้ด้วย

😘 ทั้งนี้การแปรงลิ้นควรเริ่มแปรงจากส่วนในของลิ้น ออกมาทางปลายลิ้นสัก 2-3 ครั้ง
โดยให้แปรงอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ก็จะช่วยให้คุณมีสุขภาพลิ้นดีขึ้น