49342133_2306241962741746_8417266637433995264_o

รู้หรือไม่ ⁉️ การแปรงฟันหลังดื่มน้ำผลไม้ทันที
เสี่ยงฟันผุ ฟันสึก และอาการเสียวฟัน

          เพราะน้ำผลไม้ รวมถึงน้ำอัดลม มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆ และมีน้ำตาลสูง
จึงทำให้สารเคลือบฟันด้านนอกอ่อนตัวลง ทางที่ดีควรบ้วนปาก
และเว้นสัก 1 ชั่วโมง แล้วจึงค่อยไปแปรงฟัน