70977428_2743114459054492_6238878238723014656_o

รู้หรือไม่ ‼️ อย่าปล่อยให้ฟันปลอมแห้งเด็ดขาด

ถึงแม้ตอนไม่ได้สวม ก็ควรนำฟันปลอมแช่ในน้ำยาล้างฟันปลอมหรือน้ำเปล่า
เนื่องจากหากปล่อยให้แห้งเป็นเวลานานอาจทำให้วัสดุเกิดการหดหรือเสียรูปร่างได้
และ ห้ามแช่ในน้ำร้อนเด็ดขาดเพราะอาจทำให้ฟันปลอมบิดงอได้