48419442_2280082932024316_9145386206832361472_o

รู้หรือไม่ แช่แปรงสีฟันในน้ำเกลือมีประโยชน์ ⁉️

การแช่แปรงสีฟันในน้ำผสมเกลือก่อนใช้งานครั้งแรก จะทำให้ขนแปรงมีความนิ่มและคงทนมากยิ่งขึ้น