82338993_2979508228748446_4366247896094343168_o
รู้หรือไม่ ⁉️ สูบบุหรี่เสี่ยงเป็นมะเร็งช่องปาก

ผู้ที่สูบบุหรี่ 🚬 ควรมีการตรวจช่องปากกับทันตแพทย์เป็นประจำ
เพื่อตรวจหาร่องรอยความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งช่องปาก