71186630_2743130722386199_3530129119180226560_o

รู้หรือไม่ ? ฟลูออไรด์เริ่มใส่ในยาสีฟันตั้งแต่เมื่อไหร่

เดิม เกลือ จะถูกใช้เป็นส่วนผสมหลักของยาสีฟันมาโดยตลอด
จนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์ได้รู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า ‘ฟลูออไรด์’
แร่ธาตุตามธรรมชาติที่มีคุณสมบัติช่วยรักษาโครงสร้างของฟันให้แข็งแรง

ฟลูออไรด์จึงถูกนำมาใส่ในยาสีฟันครั้งแรกช่วงปี 1890s แต่ได้รับการยอมรับจริงๆ จังๆ
ช่วงปี 1950s จากองค์กรเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากของสหรัฐฯ

📌 หลังจากนั้นฟลูออไรด์ก็กลายเป็นอีกส่วนผสมหนึ่งของยาสีฟันจนมาถึงปัจจุบัน