84089929_3050834748282460_1024031090832048128_o

 รีเทนเนอร์ต้องใส่นานแค่ไหน

หลังถอดเครื่องมือจัดฟัน เราจำเป็นต้องใส่
“รีเทนเนอร์”ตลอดเวลา ประมาณ 1 ปีแรก
เนื่องจากเป็นช่วงที่ฟันสามารถเคลื่อนตำแหน่งได้ง่าย
โดยให้ถอดได้เฉพาะเวลารับประทานอาหาร และแปรงฟัน
หลังจากครบกำหนดแล้ว สามารถปรับมาใส่เฉพาะตอนนอนแทน
เพื่อความสะดวกในการทำกิจวัตรประจำวันได้
.
แต่ควรจำไว้ว่า …🌟
.
“ถ้าอยากมีฟันสวยนานแค่ไหนก็ใส่รีเทนเนอร์นานแค่นั้น
อยากมีฟันสวย 2 ปี ก็ให้ใส่รีเทนเนอร์แค่ 2 ปี
อยากมีฟันสวยไปจนแก่ ก็ให้ใส่รีเทนเนอร์ไปจนแก่
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณ”♥️