68543259_2674528385913100_8254264785940512768_o

มาแปรงฟันแห้ง ‼️ กันเถอะ

 เพราะการแปรงฟันแห้งจะช่วยให้ฟลูออไรด์จากยาสีฟันได้ทำหน้าที่เคลือบผิวฟันของเราอย่างเต็มที่
โดยการแปรงฟันแห้งก็คือการแปรงฟันแบบไม่ใช้น้ำทั้งก่อนแปรงฟันและหลังแปรงฟันนั่นเอง