69621842_2709375725761699_7467369791687229440_o

ฟันฝัง คืออะไร?

ฟันฝัง จะคล้ายกับฟันคุด แต่ฟันทั้งซี่จะอยู่ในกระดูกขากรรไกร
ไม่สามารถงอกขึ้นมาได้ตามปกติ การผ่าตัดเพื่อนำออกจึงมีความซับซ้อนมากกว่า

👨🏻‍⚕️ ทั้งนี้ หากคนไข้มีอาการปวด ไม่ว่าจะเป็นฟันฝัง หรือฟันคุด
ควรรีบไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดและวางแผนในการรักษาที่เหมาะสม