45434355_2211190782246865_3156517687991992320_o

ฟอกสีฟัน ทำให้ฟันบางจริงหรือเปล่า ?

คำตอบ คือ ไม่จริง เพราะการฟอกสีฟัน เป็นการใช้น้ำยาเข้าไปทำปฏิกิริยา
กับสารที่สะสมภายในฟันให้มีการแตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กและโปร่งแสงขึ้น
จึงส่งผลให้ฟันขาวสว่างขึ้น โดยไม่ทำผิวฟันบางลงแต่อย่างใด

☝🏻 ทั้งนี้การฟอกสีฟันควรทำภายใต้คำแนะนำของทันตแพทย์เท่านั้น
เนื่องจากต้องมีการประเมินความเข้มข้นของน้ำยา และระยะเวลาในการฟอกที่เหมาะสม