Banner

ฟอกฟันขาวในราคาสุด wow !!

🔥 กลับมาอีกครั้งกับโปรโมชั่นที่ทุกคนเรียกร้อง‼️
ฟอกฟันขาว ราคาเดียว 2,990 บาท

ไม่ว่าคุณจะเลือกแพ็กเกจไหน ฟันก็ขาวได้ในราคาเพียง 2,990 บาท
💧 Package1 : ขาววิ้งทันใจที่คลินิก ด้วยฟอกสีฟันฉายแสงระบบ Cool Light
💧 Package2 : ขาวนาน ขาวทน ที่บ้าน ด้วยชุดฟอกสีฟัน Opalescence

วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น

*ค่ารักษาดังกล่าวยังไม่รวมค่าปลอดเชื้อ 40 บาท

 

[su_button url=”https://goo.gl/forms/DzSYhVJXW5W5P5Qy1″ style=”stroked” background=”#2e65b0″ size=”15″ icon=”icon: bookmark” text_shadow=”1px 1px 0px #000000″]จองคิวโปรโมชั่น[/su_button]