49896793_2302537409778868_4689095966349852672_o

 ทำไมต้องเปลี่ยนวัสดุอุดฟัน ⁉️

เพราะวัสดุอุดฟันมีอายุการใช้งาน อาจเกิดคราบ และเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หรือสีเข้มขึ้นได้ และวัสดุอุดฟันบางชนิดก็อาจจะสึกหรอเมื่อเวลาผ่านไป แต่หากวัสดุอุดฟันหลุด แตก หรือรั่ว ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่เร็วกว่าปกติ เพื่อป้องกันฟันผุที่จะเกิดขึ้น