66275567_2598842960148310_247536527389753344_o

ทำฟันอยู่ จะสื่อสารกับคุณหมอยังไง?

สำหรับคนไข้ที่เคยประสบปัญหา ไม่สามารถสื่อสารกับคุณหมอได้ขณะทำการรักษา
วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆ มาแนะนำด้วยเทคนิคการใช้ภาษามือระหว่างทำฟัน
ที่สำคัญอย่าลืมใช้มือซ้ายจะได้ไม่โดนเครื่องมือคุณหมอน๊า