45138156_2204161179616492_7901461625192841216_o

 ต้นกำเนิดของยาสีฟัน เป็นมายังไง?

ยาสีฟันกำเนิดขึ้นครั้งแรกในสมัยอียิปต์โบราณ โดยการผสมวัตถุดิบธรรมชาติ
ได้แก่ เกลือป่น พริกไทยป่น ใบมินต์ และดอกไม้ต่างๆ มาใช้เป็นส่วนผสม
แล้วจึงค่อยๆ คิดค้น พัฒนาไปตามยุคตามสมัยนั่นเอง