47164202_2253668354665774_3423123230225858560_o

ดูดนิ้ว ทำให้ฟันเหยินจริงมั้ย ⁉️

โดยปกติแล้วอาการดูดนิ้วของเด็กในช่วงปีแรกเป็นเรื่องปกติ ซึ่งจะลดลงได้เอง
ในช่วงอายุ 2-4 ปี แต่หากเด็กติดดูดนิ้ว หรือติดจุกหลอก ไปจนอายุเกินกว่า 4 ปี
หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลให้ฟันยื่นเหยิน และการสบฟันผิดปกติได้