45500479_2211191638913446_526687802239221760_o

จัดฟัน ทำไมต้องถอนฟัน ?

การจัดฟัน คือ การเคลื่อนฟันบนกระดูกขากรรไกรไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม
ถ้าเคสนั้นไม่มีพื้นที่ที่เพียงพอ ก็จะไม่สามารถเคลื่อนฟันให้เป็นระเบียบได้
ซึ่งช่องว่างที่เกิดจากการถอนฟันนั้น จะถูกฟันซี่อื่นเคลื่อนตัวไปปิดหมด เมื่อจัดฟันเสร็จ
จึงไม่ต้องกลัวว่าฟันจะหลอ ยกเว้นว่าจะเลิกจัดฟันกลางคันนั่นเอง