58442926_2463533357012605_2836708324278272000_o

คุณแม่รู้ไหม⁉️ การเป่า หรือกัดอาหาร
เพื่อป้อนลูก เสี่ยงติดเชื้อฟันผุได้

การเป่า หรือกัดอาหาร เพื่อป้อนลูก การทำเช่นนี้ทำให้ลูกเสี่ยงฟันผุได้
แม้โรคฟันผุจะไม่ใช่โรคทางกรรมพันธุ์ แต่หากคุณพ่อคุณแม่มีฟันผุ จะทำให้ในช่องปาก
มีเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อฟันผุ จึงมีโอกาสถ่ายทอดไปยังเด็กได้
ทางที่ดีรอให้อาหารเย็นลงหรืออุ่นก่อนจากนั้นจึงค่อยป้อนเด็ก