42959635_2159529797412964_6027737740940935168_o

คราบหินปูน อันตรายกว่าที่คิด

เพราะคราบหินปูนที่เกาะตามผิวฟัน เกิดจากคราบน้ำลายและเชื้อโรคต่างๆ สะสม
และตกตะกอน อาจฟังดูเหมือนเล็กน้อย แต่จริงๆ คราบหินปูนนำไปสู่ปัญหาต่างๆ อีกเพียบ

การแปรงฟันให้ถูกวิธี อย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน และหมั่นพบทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือน
ก็จะช่วยให้เรามีสุขภาพฟันทที่ดีแน่นอนครับ