เริ่มจัดฟันที่ Tooth Box Dental Clinic

ขั้นตอนที่ 1 : ปรึกษาทันตแพทย์

วันแรก เราสามารถมาตรวจประเมินสุขภาพช่องปาก และปรึกษาทันตแพทย์เพื่อวางแผนการจัดฟัน ทันตแพทย์จัดฟันจะแนะนำแผนการรักษาและเครื่องมือจัดฟันที่เหมาะสมให้กับท่าน (ค่าปลอดเชื้อ 40 บาท)ขั้นตอนที่ 2 : พิมพ์ปาก + X-ray

เมื่อตัดสินใจจัดฟันกับทางคลินิก ทันตแพทย์จะพิมพ์ปากสร้างแบบจำลองฟัน พร้อมทั้งทำการ X-ray เพื่อการจัดฟัน 2 ฟิล์ม ทั้งนี้เพื่อดูการสบฟัน และประเมินโครงสร้างใบหน้าและขากรรไกร นำมาใช้วางแผนการรักษา (ขั้นตอนนี้จะมีค่าใช้จ่าย ในการพิมพ์ปาก 1,000 บาท) สำหรับท่านที่พิมพ์ปากจะได้รับสิทธิ์ X-ray ฟรีขั้นตอนที่ 3 : เคลียร์ช่องปาก

เริ่มเคลียร์ช่องปาก เพื่อเตรียมสภาพฟันให้พร้อมสำหรับการติดเครื่องมือจัดฟัน เช่น การขูดหินปูน การอุดฟันผุ การถอนฟันบางซี่ หรือการผ่าฟันคุด ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ทันตแพทย์จะแจ้งให้ท่านทราบ หลังการตรวจสภาพฟันขั้นตอนที่ 4 : ติดเครื่องมือจัดฟัน

หลังจากเคลียร์ช่องปากเรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์จะทำการติดเครื่องมือจัดฟัน และมีการนัดมาปรับเครื่องมือเป็นระยะ โดยท่านต้องมาตามนัดอย่างสม่ำเสมอตลอดการรักษาขั้นตอนที่ 5 : รีเทนเนอร์

เมื่อการรักษาเสร็จสิ้น ทันตแพทย์จะถอดเครื่องมือจัดฟัน และพิมพ์ปากทำรีเทนเนอร์ เพื่อใช้สวมคงสภาพฟันหลังการจัดฟันเสร็จสิ้น