44288498_2181771771855433_4707279986002755584_o

การเคลือบหลุมร่องฟันคืออะไร?

 การเคลือบหลุมร่องฟัน คือ การป้องกันฟันผุอีกวิธีหนึ่ง โดยการเคลือบปิดหลุมร่องฟัน
ไม่ให้สิ่งสกปรกลงไปสะสม เพราะปกติด้านบดเคี้ยวของฟันกราม จะมีลักษณะเป็นหลุมร่องลึก
ซึ่งจะเห็นได้ชัดในฟันที่ขึ้นใหม่ๆ เช่น ฟันของเด็ก ทำให้เป็นที่กักเก็บเศษอาหาร ซึ่งการแปรงฟันปกติ
ไม่สามารถทำความสะอาดได้ทั่วถึงจึงเป็นสาเหตุของฟันผุนั่นเอง