44110908_2177913162241294_4021494775369695232_o

ไหมขัดฟัน ยิ่งใช้ ยิ่งห่างไกลหินปูน

ไหมขัดฟัน เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดชนิดหนึ่งในการทำความสะอาดฟัน
เนื่องจากการใช้แปรงสีฟันเพียงอย่างเดียว อาจทำความสะอาดพื้นที่บริเวณซอกฟันได้ไม่ทั่วถึง
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดฟันผุ  ดังนั้นการใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำ
อย่างน้อยหลังแปรงฟันก่อนนอน วันละ 1 ครั้ง จะช่วยกำจัดหินปูน และกลิ่นปากได้เป็นอย่างดี