💫 โปรโมชั่น Veneer 💫

—Direct composite veneer (เรซิ่น composite)
พิเศษทำ 6 ซี่ขึ้นไป เพียงซี่ละ 2,500.- (ปกติ 3,000/ซี่)
ผ่อนชำระ 7,500 x 2 งวด                                           

—Ceramic veneer (เซรามิก)
ซี่ละ 12,000 ( ทำ 6 ซี่ขึ้นไป เหลือซี่ละ 10,000 )
ผ่อนชำระสูงสุด 3 งวด
รับประกันชิ้นงานนาน 6 เดือน

—Snap on smile (ครอบฟันถอดได้)
สวมปุ๊ป ยิ้มสวยปั๊ป เพียง ชิ้นละ 7,200.- (ปกติ 8,000)
พิเศษ ทำ 2 ชิ้น บนล่าง เพียง 12,800.- (ปกติ 16,000)

*ค่ารักษาดังกล่าวยังไม่รวมค่าปลอดเชื้อ 40 บาท
*เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่คลินิกกำหนด