84001959_3019354674763801_4649307346370035712_o

อียิปต์ คือผู้นำการ จัดฟัน ชาติแรกของโลก

มนุษย์เริ่มจัดฟันตั้งแต่บรรพ์กาลแล้ว
จากข้อมูลของ American Association of Orthodontists
ระบุว่านักโบราณคดีค้นพบการพยายามจัดฟันให้เรียงเสมอกั
ในมัมมี่ชาวอียิปต์ ซึ่งใช้เส้นใยธรรมชาติจากเครื่องในสัตว์ (Cat Gut)
จำพวกแพะหรือแกะ มาเหนี่ยวรั้งเพื่อลดช่องว่างฟัน คล้ายกับวิธีรัดยางในปัจจุบัน🐑🐐
.
เรียบเรียงข้อมูลจาก
David Evans – American Association of Orthodontists [AAO]