47423041_2250816034951006_8705009238444867584_o

สุขภาพฟันที่ดี เริ่มที่ตัวคุณเอง

 แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
 ใช้ไหมขัดฟันสม่ำเสมอ
 ตรวจสุขภาพฟันทุก 6 เดือน

 เช็คลิสให้สุขภาพช่องปากเป็นประจำ รอยยิ้มสวยๆ สุขภาพฟันดีๆ มีได้ไม่ยากแน่นอน