77208850_2891416367557633_5779658853670977536_o

รู้หรือไม่ ⁉️ แปรงฟันไม่ถึง 1 นาที
สามารถทำให้เกิดปัญหาในช่องปากได้

การแปรงฟันเพียงแค่ 60 วินาที หรือน้อยกว่านั้น
สามารถทำให้เกิดปัญหาในช่องปากได้
 โดยทันตแพทย์แนะนำให้ ควรแปรงฟันอย่างน้อยครั้งละ 2 นาที
เพื่อให้ฟลูออไรด์ในยาสีฟันได้ทำปฏิกิริยากับเคลือบฟันก่อนที่เราจะใช้น้ำล้างออก
ทั้งนี้การแปรงฟันโดยใช้เวลานานอย่างเดียวก็ไม่ได้แปลว่าดี ควรแปรงฟันให้ถูกวิธีด้วยน้าาา