71484875_2741392409226697_575921725317840896_o

รู้หรือไม่ ? แมวก็มีฟัน 2 ชุดเหมือนกับคน

น้องแมวมีฟัน 2 ชุดเหมือนกับคนเรา แม้ฟันจะมีขนาดซี่เล็ก
นั่นก็คือ ฟันน้ำนม และ ฟันแท้

 โดยแมวมีฟันน้ำนม 26 ซี่ ในขณะที่มนุษย์มีฟันน้ำนม 20 ซี่
และ เมื่อแมวโตเต็มที่จะมีฟันแท้ทั้งหมด 30 ซี่ ในขณะที่มนุษย์มีฟันแท้ 32 ซี่