โปรแกรมฟื้นฟูฟัน สุดคุ้ม!!

( รักษาราก+ทำเดือย+ทำครอบเซรามิก )

🦷 ฟันหน้า 25,000.- ลดจากราคาเต็ม 27,000.-
ผ่อนกับทางร้านได้ 4 งวด หรือ ผ่อนบัตร 0% นาน 6 เดือน

🦷 ฟันกรามน้อย 27,000.- ลดจากราคาเต็ม 29,000.-
ผ่อนกับทางร้านได้ 4 งวด หรือ ผ่อนบัตร 0% นาน 6 เดือน

🦷 ฟันกรามใหญ่ 29,000.- ลดจากราคาเต็ม 31,000.-
ผ่อนกับทางร้านได้ 4 งวด หรือ ผ่อนบัตร 0% นาน 6 เดือน


*ค่ารักษาดังกล่าวยังไม่รวมค่าปลอดเชื้อ 40 บาท
*เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด