70602001_2743122045720400_353652769703329792_o

ฟอกสีฟันมาแล้วมีอาการเสียวฟันอันตราย หรือไม่‼️

การฟอกสีฟัน หากทำการรักษาโดยทันตแพทย์ด้วยเครื่องมือที่ถูกต้อง ไม่เป็นอันตรายต่อฟัน
แต่หลังการฟอกสีฟันอาจมีอาการเสียวฟันได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ

👨🏻‍🔬 เพราะน้ำยาที่ใช้ฟอกสีฟันจะไปทำปฏิกิริยาให้เม็ดสีบนฟันแตกตัวออก
จึงอาจทำให้มีผลข้างเคียงเกิดขึ้นได้บ้าง เช่น รู้สึกเสียวฟัน เป็นต้น
โดยอาการดังกล่าวจะหายไปเองภายใน 1-2 วัน