ประเภทของการจัดฟัน

การจัดฟันเป็นการรักษาความผิดปกติในการเรียงตัวของฟัน ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อรูปร่างปากและใบหน้า เช่น ฟันซ้อนเก การสบฟันไม่ดี การมีช่องว่างระหว่างฟัน ผลที่ได้หลังการจัดฟันรวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการจัดฟัน ขึ้นอยู่กับอายุ และความรุนแรง ปัญหาของการสบฟันที่พบ โดยการจัดฟันมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับความต้องการ และความจำเป็นของผู้เข้ารับบริการแต่ละท่าน

จัดฟันโลหะ หรือ เหล็กจัดฟัน

เป็นการจัดฟันโดยการติดเครื่องมือจัดฟันแบบโลหะไว้ที่ผิวฟันด้านหน้า แล้วใส่ลวดผ่านเครื่องมือเหล่านี้ เพื่อทำการเคลื่อนฟันและเรียงฟันให้สวยงาม วิธีนี้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะกับกลุ่มวัยรุ่น วัยเริ่มทำงาน ตลอดจน คนไข้ทั่วไป เนื่องจากมีสีมากมายให้เลือกตามความพอใจของผู้ติดเครื่องมือจัดฟันโดยผู้มารับบริการจะเข้ามาพบทันตแพทย์จัดฟันทุกๆ 4-6 สัปดาห์ เพื่อปรับเครื่องมือจัดฟัน และการจัดฟันแบบนี้มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจัดฟันชนิดอื่นๆ

จัดฟันเซรามิก

เป็นการจัดฟันโดยติดเครื่องมือจัดฟันเซรามิก เป็นเครื่องมือที่มองเห็นได้น้อยกว่าแบบเหล็กมาก ซึ่งลักษณะของเครื่องมือมีความคล้ายคลึงกับแบบโลหะ แต่ทำจากวัสดุเซรามิกสีเหมือนฟัน เหมาะสำหรับผู้ทีไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็นอย่างเด่นชัดว่าจัดฟันอยู่ แต่ก็ยังสามารถเห็นได้บ้างเนื่องจากเครื่องมือยังติดอยู่ที่ด้านนอกของฟัน ระยะเวลาการพบทันตแพทย์เหมือนการจัดฟันแบบโลหะ แต่การจัดฟันเซรามิก มีราคาสูงกว่าการจัดฟันแบบเหล็กทั่วไป

จัดฟันแบบไม่ใช้ยาง Self-ligation

เป็นการจัดฟันที่ไม่ต้องใส่ยางรัดฟัน ( Self-ligation Braces ) ทำให้การเคลื่อนฟันทำได้เร็วขึ้น และยังเป็นระบบจัดฟันที่ช่วยลดระยะเวลาในการรักษาให้น้อยลงกว่าเวลาที่ต้องใช้ในการจัดฟันแบบเหล็กปกติ ลดความเจ็บปวดในการรักษาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากทันตแพทย์จัดฟันสามารถเคลื่อนฟันได้ง่ายกว่าแบบเหล็กทั่วไป ทันตแพทย์จึงใช้แรงในการเคลื่อนฟันน้อยกว่า ผู้มารับบริการจึงรู้สึกเจ็บปวดฟันหลังการปรับเครื่องมือน้อยกว่าการจัดฟันแบบเหล็กธรรมดา

จัดฟันแบบใส

จัดฟันแบบใสเครื่องมือจัดฟันจะเป็นแบบถอด และใส่เองได้ มีลักษณะใส ไม่มีสี ซึ่งเครื่องมือแบบใสจะสบายกว่า และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อภายในปากของผู้มารับบริการ นอกจากนี้ ยังสามารถถอดทำความสะอาดได้ง่าย ช่วยลดโอกาสการเกิดฟันผุและโรคเหงือกได้อีกด้วย การจัดฟันแบบใส จะตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็นเหล็กจัดฟัน โดยการจัดฟันแบบใสจะมีค่าใช้จ่าย ในการจัดฟันสูงกว่าการจัดฟันแบบอื่นๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของการซ้อนเกของฟันของผู้มารับบริการ

 


 

ข้อดีของการจัดฟัน

การรักษาด้วยวิธีการจัดฟันมีผลดีด้านต่างๆดังนี้

1. ช่วยให้การสบฟันดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยว
2. ช่วยให้ทำความสะอาดฟันได้ง่ายขึ้น ทำให้สุขภาพภายในช่องปากดีขึ้น ลดโอกาสการเกิดโรคต่างๆในช่องปาก เช่น ฟันผุ และเหงือกอักเสบ
3. ช่วยทำให้มีรอยยิ้มที่สวยงาม จากฟันที่เรียงตัวดีขึ้น
4. ช่วยให้มีรอยยิ้มที่ทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น มีบุคลิกที่ดี เพิ่มโอกาสในหน้าที่การงาน