เราจะแบ่งคำตอบออกเป็น 2 ช่วงวัย คือ เด็ก และ ผู้ใหญ่


ในกรณีของจัดฟันแล้วหน้าเรียวเล็ก เกิดขึ้นได้จริงในเด็ก แต่เฉพาะในวัยที่ยังมีการเจริญเติบโตเท่านั้น ตัวอย่าง เช่น เด็กที่มีคางเล็ก ขากรรไกรสั้น เมื่อจัดฟันด้วยการใช้เครื่องมือกระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกร จะทำให้เด็กที่มีคางเล็กมีคางออกมาข้างหน้ามากขึ้น ใบหน้าโดยรวมจึงดูยาวขึ้น หรือ ในเด็กที่มีฟันสบลึก เมื่อสบฟันปกติจะมองไม่เห็นฟันหน้าล่าง การรักษาด้วยการจัดฟันจะทำให้ฟันหลังงอกสูงขึ้น จึงอาจเพิ่มความสูงให้ใบหน้าเล็กน้อย ใบหน้าจึงดูยาวขึ้น เช่นกัน


ในกรณีของผู้ใหญ่ที่หมดการเจริญเติบโตแล้ว การจัดฟันนั้น ผลที่ได้จะเกิดขึ้นบริเวณฟัน,ริมฝีปาก และกระดูกที่รองรับรากฟัน แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างของขากรรไกรได้


การจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปหน้าได้อย่างชัดเจนนั้น จะเกิดขึ้นในกรณีมีการผ่าตัดกระดูกขากรรไกร เพื่อปรับตำแหน่ง หรือเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างขากรรไกรบนและขากรรไกรล่างร่วมด้วย


นอกจากนี้ ในคนไข้กลุ่มอื่นที่พบว่าใบหน้าดูยาวขึ้นหลังจัดฟัน อาจจะมาจากกลไกลทางชีวกลศาสตร์บางวิธีที่ทันตแพทย์ใช้แก้ไขการสบฟันผิดปกติ ผลที่ตามมา ใบหน้าโดยรวมจะดูยาวขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ได้เด่นชัดนัก หรือ อาจมาจากระหว่างที่จัดฟันนั้น คนไข้ปฏิบัติตัวตามที่ทันตแพทย์แนะนำคือ ไม่เคี้ยวอาหารที่เหนียวและแข็งเกินไป ทำให้กล้ามเนื้อขากรรไกรใช้งานน้อยลง เมื่อกล้ามเนื้อใช้งานน้อยลง จึงอาจส่งผลให้มีขนาดเล็กลง


การจัดฟันนั้นจุดประสงค์หลักเป็นเพียงการรักษาการสบฟันผิดปกติ แต่ทั้งนี้ ไม่ควรคาดหวังว่า การจัดฟันจะช่วยให้หน้าเรียวขึ้น เพราะไม่ใช่ผลที่แน่นอนของการจัดฟัน แต่ผลลัพธ์ของการจัดฟันนั้นคือ ความสวยงาม ,การเรียงตัวที่ปกติของฟัน,ฟันที่สบกันดีขึ้นและใช้งานได้ดีขึ้น