71102740_2743128419053096_6391477245633888256_o

จริงหรือไม่ ⁉️ การจัดฟันช่วยให้การย่อยอาหารดียิ่งขึ้น

จริง !! การจัดฟัน จะช่วยทำให้ฟันเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบส่งผลให้การบดเคี้ยวอาหารดียิ่งขึ้น
และกระเพาะอาหารไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไป เนื่องจากการบดเคี้ยวเป็นขั้นแรกในการย่อยอาหาร