67973306_2653900021309270_730448416630374400_o

การแปรงฟันด้วยการลากยาวๆ
ทำให้คอฟันแหว่ง และเหงือกร่นได้

การแปรงฟันที่ผิดวิธี ด้วยการลากแปรงตามแนวยาว หรือการแปรงที่แรงเกินไป
จะทำให้คอฟันแหว่ง และเหงือกร่นได้